lördag 13 augusti 2011

The Dishonored Dead av Robert Swartwood

Okej. Två viktiga saker här. The Dishonored Dead tog två av mina oskulder: min första e-bok och min första zombielitt. Och jag kan säga att den lyckades MYCKET bra med båda delarna. I am hooked. Både på e-böcker (även om det absolut inte på långa vägar slår papperslitt) och zombies zombies ZOMBIES!

Jag läste nånstans, antagligen hos Swedish Zombie, där jag också vann boken, att The Dishonored Dead kanske inte är det bästa valet om man är ny på zombies eftersom den inte är traditionell zombieroman. Så har jag för mig i alla fall. Vanligtvis är väl de levande normen och zombiesarna som skall utrotas. Typ The Walking Dead (för övrigt min nya favorit-tvserie efter True Blood). Men i Swartwoods The Dishonored Dead är det de döda som är normen och de levande som är de som ska dödad och utrotas. Bakvända världen, alltså. Den handlar om Conrad, en död som har ett rykte som son till den bästa zombiejägaren genom tiderna att leva upp till. Hans huvudsakliga uppgift som jägare är att skydda världen mot zombies. Och zombies i det här fallet är de levande. Som sagt, bakvända världen. Jag fick faktiskt läsa om de första sidorna några gånger  för att fatta. Man är ju så inställd på att det är de döda som är problemet. Anyhoo. Han lever med sin fru och deras son, Kyle. Kyle börjar närma sig åldern när man i sällsynta fall kan bli förvandlad till en zombie (levande alltså). Det och det faktum att motståndsrörelsen börjar vinna land gör att Conrad mer och mer börjar tänka på vad som är rätt och fel. Och är verkligen zombiesarna så farliga som det sägs? Det blir en rafflande berättelse på liv och död, bokstavligt talat...

Jag måste säga att jag gillar boken så, SÅ mycket. Den är kanske lite svår att komma in i men har man väl vant sig vid bakvända världen så funkar det riktigt bra! En sak som jag verkligen gillar med boken är att den är så genomtänkt. Självklart har ju inte zombies, alltså jag menar de döda fast de levande i denna boken kallas zombies (uj uj uj så snurrigt), "living rooms" de har "existing rooms". Man kan ju inte heller döda en redan död utan man avslutar dem helt enkelt. Och allt är i gråskala, de känner inga känslor eller smärta vilket Conrad blir mer och mer medveten om. Han hör t.ex. en död skrika högt och hjärtskärande och kommer på sig själv med att tänka att det bara är en reflex, en reaktion utan innebörd. Sen finns det andra saker jag funderar på som att de döda t.ex. kan skaffa barn på naturlig väg. När man tänker på sådana saker borde man bli blockerad men trovärdigheten är på hög nivå och jag köper det rätt av. Jajamen. 

Mer zombielitt till mig. Thank you very much!


Titel: The Dishonored Dead
Författare: Robert Swartwood
Språk: Engelska
Sidor: 447
Genre: Zombielitt, Skräck
Utgivningsår: 2011
Format: E-bokUtgåvan innehåller också två noveller som är sammanlänkade med romanen, varav en är specialskriven för Swedish Zombie. Den går även att läsa där.

 Translation by Jonny at Swedish Zombie:

"All right. Two important things here; The Dishonored Dead took my 
virginity in two ways: my first e-book and my first zombie novel. And
I can say that it succeeded very well with both. I am hooked. Both by
e-books (although they certainly not by a long shot beats paper books)
and zombies zombies ZOMBIES!
 
I read somewhere, probably at Swedish Zombie, where I also won the
book, that The Dishonored Dead may not be the best choice if you are
new to zombies as it is not a traditional zombie novel. So, I
remember it anyway. Usually, well the living is the norm and the
zombies have to be exterminated. Like in The Walking Dead (also my
new favorite TV series after True Blood). But in Swartwoods The
Dishonored Dead the dead is the norm and the living are the ones who
should be killed and exterminated. Counterintuitive world, that is. It
is about Conrad, a dead that has a reputation as the son of the best
zombie hunter of all time to live up to. His main task as a hunter is
to protect the world against zombies. And the zombies in this case are
the living. As said, counterintuitive world. I had actually to read
the first pages a few times to make sense. One are so intent on that
it would be the dead who are the problem. Anyhow, he lives with his
wife and their son, Kyle. Kyle is approaching the age when, in rare
cases, a dead can be turned into a zombie (alive that is). That and
the fact that the resistance movement begins to gain land, Conrad
increasingly starting to think about what is right and wrong. And is
really zombies as dangerous as the authorities say? It is a thrilling
tale of life and death; literally ...
 
I must say I like the book so much. It is perhaps a little difficult
to get into but once used to the counterintuitive world, it works
really well! One thing I really like about the book is that it is so
well thought out. Of course, zombies does not have "living rooms"
they have "Existing rooms". One cannot kill an already dead and
everything is in grayscale, they feel no emotion or pain which Conrad
is becoming more and more aware of. He hears a dead scream in a
heartbreaking way and realizes that it is just a reflex, a reaction
without meaning. Then there are other things I think about like the
dead having children the natural way. When one thinks of such things
they ought to be blocked, but the credibility is high and I buy it
right off. Oh yes!
 
More zombie fiction to me. Thank you very much!"
 
 
-- 
Jonny Berg

1 kommentar:

 1. Sedärja!
  Du tycks ha gillat den lite på samma sätt som jag också gjorde. Att han faktiskt får det att fungera trots alla orimligheter. För även när det gäller zombier finns det ju regler.

  Jag gillar precis som du också skriver att det är så genomarbetat. Robert är ju "self-publishing" och även om det är kul att tekniken gör det enklare för folk att publicera sina verk leder det även ofta till att mycket skräp släpps. Sånt som är illa skrivet och illa korrekturläst och formgivet. Swartwood är ett undantag. hans grejer är snygga och noga utarbetade förutom att han skriver bra också.

  Robert har börjat släppa sina alster även i tryckt form, men eftersom han inte har någon distribution är det nästintill hopplöst, portot för en bok till sverige är $14. Ganska hutlöst.

  Jag tog mig friheten att översätta din recension och posta den till Robert. Hoppas det var ok, för nu är det ju försent =)

  SvaraRadera

en favorit

Eleanor & Park av Rainbow Rowell

Jag var helt säker på att jag hade skrivit om Eleanor & Park av Rainbow Rowell. Bombsäker! Men när jag häromdagen skulle hitta länken ...